نویسنده = اسماعیل رسولی گرمارودی
تعداد مقالات: 8
1. اصلاح شیمیایی زایلان استخراج شده از مغز باگاس به منظور تهیه فیلم ضدباکتریایی کیتوسان/کربوکسی متیل زایلان

دوره 34، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 448-460

10.22092/ijwpr.2019.127384.1566

پردیس یوسفی؛ سپیده حامدی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ مجتبی کوشا


2. تأثیر ذخیره سازی و رنگبری الیاف پنبه بر ثبات ویژگیهای نوری کاغذ اوراق بهادار

دوره 34، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 217-227

10.22092/ijwpr.2019.122765.1489

علی قاسمی چهاردهی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ امید رمضانی؛ قاسم اسدپور


3. کنترل عوامل بازدارنده در پالایشگاه زیستی مغز باگاس

دوره 33، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 553-563

10.22092/ijwpr.2019.122593.1483

نیلوفر داودی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ امید رمضانی؛ سپیده حامدی


4. اثر پیش تیمارشیمیایی پسماند صنعتی ریشه شیرین بیان بر ویژگی های ساختاری خمیر آن از منظر پالایش زیستی

دوره 32، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 518-529

10.22092/ijwpr.2017.110712.1419

زهرا تک زارع؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ علی عبدالخانی


5. مقایسه عملکرد نوع پرکننده‌ بر ویژگی‌های کاغذ در حضور عامل آهاردهی روزین کاتیونی

دوره 32، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 215-226

10.22092/ijwpr.2017.109578

حمیدرضا رودی؛ حسین جلالی ترشیزی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی


6. کاربرد نانو نقره در تولید کاغذ اسکناس ضد باکتری

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 166-179

10.22092/ijwpr.2015.105611

امید یزدانی آقمشهدی؛ قاسم اسد پور اتویی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ رضا ایمانی


7. بررسی مقایسه ای شرایط پخت لینتر پنبه چهار کشور مختلف جهت تولید خمیر آلفاسلولز

دوره 30، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 618-631

10.22092/ijwpr.2015.101563

اسماعیل رسولی گرمارودی؛ حسین فولادی؛ حسین جلالی ترشیزی؛ عباس چهارمهالی