کلیدواژه‌ها = تخته خرده چوب
تعداد مقالات: 37
1. پتانسیل استفاده از چوب (گرز) ذرت در تولید تخته خرده چوب

دوره 34، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 461-474

10.22092/ijwpr.2019.126903.1558

ابوالفضل کارگرفرد؛ رضا حاجی حسنی


4. استفاده از پلی اتیلن بازیافتی برای بهبود ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب

دوره 31، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 557-568

10.22092/ijwpr.2016.101480

ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی


6. ارزیابی خواص مکانیکی تخته خرده چوب های همسان و لایه ای به وسیله تکنیک امواج فراصوت

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 341-349

10.22092/ijwpr.2015.12921

محسن صفاری؛ محمدرضا رنجبر؛ محمدعلی قویدل؛ عبدالله حسین زاده


7. بررسی تأثیر میزان استفاده از خرده کلزا بر روی خواص آکوستیک تخته خرده‌چوب

دوره 29، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 399-410

10.22092/ijwpr.2014.6248

هانیه قاسمی؛ احمد جهان لتیباری؛ مهران روح نیا؛ مصطفی کهن ترابی


9. پیش بینی هوشمندانه خصوصیات تخته خرده چوب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 29، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 242-253

10.22092/ijwpr.2014.5687

زهرا جهانی لمر؛ سعید رضا فرخ پیام؛ محمد شمسیان


10. تولید تخته خرد هچوب با استفاده از چسب اوره فرمالدهید اصلاح شده با تانن فرمالدهید

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 266-276

10.22092/ijwpr.2013.2792

سیما ُُُُسپهوند؛ سعید ضیایی خسرو شاهی؛ تقی طبرسا


12. تاثیر برخی از متغیر های تولید بر روی خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب ساخته شده از گونه توسکا بوسیله دو چسب UF و MUF

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 201-210

10.22092/ijwpr.2010.117288

فرهاد قطب الدین؛ حبیب الله خادمی اسلامی؛ امیر نوربخش؛ محمد طلایی پور


13. اثر گونه چوبی بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب

دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 58-71

10.22092/ijwpr.2011.117108

مسعود رضا حبیبی؛ حسین حسینخانی؛ سعید مهدوی؛ سید جواد سپیده دم


16. بررسی استفاده از سر شاخه‌های انار در ساخت تخته خرده‌چوب

دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 158-166

10.22092/ijwpr.2009.117365

همایون سلیمانی آشتیانی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش


17. بررسی اثر میزان مصرف رزین ، درجه حرارت و زمان پرس بر خواص تخته خرده چوب ساخته شده از چوب گونه Acacia salicina

دوره 23، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 169-177

10.22092/ijwpr.2008.117414

رضا جزایری؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد


18. استفاده از مدلهای رگرسیونی برای پیش بینی ویژگیهای تخته خرده چوب

دوره 23، شماره 1، بهار 1387، صفحه 1-11

10.22092/ijwpr.2008.117399

ابوالفضل کارگرفرد؛ کاظم دوست حسینی؛ امیر نوربخش


19. امکان استفاده از سرشاخه های سیب در ساخت تخته خرده چوب

دوره 23، شماره 1، بهار 1387، صفحه 63-73

10.22092/ijwpr.2008.117405

علی اکبر عنایتی؛ حسین یوسفی؛ داورد رسولی


20. بررسی تأثیر مقدار پارافین، دما و زمان پرس بر خواص کاربردی تخته خرده چوب با تأکید بر زبری سطح آن

دوره 23، شماره 1، بهار 1387، صفحه 50-62

10.22092/ijwpr.2008.117404

علی اکرمی؛ کاظم دوست حسینی؛ احمد جهان لتیباری؛ محمد مهدی فائزی پور


21. بررسی امکان کاربرد ساقه پنبه در ساخت تخته خرده چوب

دوره 21، شماره 2، پاییز 1385، صفحه 95-104

10.22092/ijwpr.2006.117597

ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی


23. بررسی مقاومت کششی اتصال میخ چوبی در تخته خرده چوب

دوره 20، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 169-184

10.22092/ijwpr.2005.117581

حبیب نوری؛ احمد جهان لتیباری؛ محمد غفرانی


24. بررسی خواص مکانیکی چند سازه چوب - پلاستیک ساخته شده از ضایعات تخته خرده چوب و MDF و ضایعات پلی اتیلن سنگین

دوره 20، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 271-284

10.22092/ijwpr.2005.117586

مجید چهار محالی؛ سعید کاظمی نجفی؛ مهدی تجویدی؛ محمد علی پودینه پور


25. مطالعه رفتار جذب آب و واکشیدگی ضخامت در بلند مدت تخته های چوب - پلاستیک

دوره 20، شماره 2، زمستان 1384، صفحه 255-270

10.22092/ijwpr.2005.117585

مجید چهار محال؛ سعید کاظمی نجفی؛ مهدی تجویدی؛ رضا حاجی حسنی