کلیدواژه‌ها = پانل ساندویچی
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر نوع پوسته، نحوه ی چیدمان و ارتفاع لوله های مقوایی به عنوان مغزی، بر مقاومت های مکانیکی پانل ساندویچی

دوره 34، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 563-571

10.22092/ijwpr.2020.128111.1576

علی خاکی؛ علی اکبر یزدی میمند؛ سید مجتبی میرحسینی طباء؛ سید صالح گوهری اصل


2. بررسی اثر نوع مغزی و پوسته بر مقاومت‏های مکانیکی پانل ساندویچی سبک‏وزن

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 720-731

10.22092/ijwpr.2014.4462

محمد غفرانی؛ سکینه پیشان؛ آیسونا طلایی