کلیدواژه‌ها = کلویید
تعداد مقالات: 2
1. اثر هدایت الکتریکی بر کارایی و برهمکنش نشاسته کاتیونی – نانوسیلیکای آنیونی در خمیرکاغذ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1398

10.22092/ijwpr.2020.341345.1593

امیرحسین مهرانفر؛ امیر خسروانی؛ مهدی رحمانی نیا