موضوعات = شیمی چوب
تعداد مقالات: 31
-22. کاهش رنگ Remozol Black B از پساب با استفاده از باگاس

دوره 33، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 478-488

10.22092/ijwpr.2018.122661.1485

علیرضا ضیاپور؛ عباس زارع


-19. شبیه سازی واحد تغلیظ لیکور در کارخانه چوب و کاغذ مازندران

دوره 32، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 565-575

10.22092/ijwpr.2017.109327.1387

سهیل پورمحمودی؛ ایمان ترابی وسطی کلائی؛ الهام امیدبخش امیری


-14. ابعاد الیاف و خواص شیمیایی بامبو (Phyllostachys pubescens)

دوره 29، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 335-345

10.22092/ijwpr.2014.5694

الهه مهری؛ علی قاسمیان


-13. تأثیر اکسایش سطوح ذرات خرده چوب بر میزان چسب مصرفی تخته خرده چوب همسان و بررسی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی آن

دوره 29، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 220-229

10.22092/ijwpr.2014.5685

پریسا آذری؛ محمد طلایی پور؛ نورالدین نظرنژاد؛ بهزاد بازیار


-12. شناسایی ترکیب های شیمیایی مواد استخراجی چوب ساقه توتون (Nicotiana tabacum L. 'Coker 347') با روش کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی(GC/MS)

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 66-57

10.22092/ijwpr.2014.4907

سید پیمان هاشمی بیگزادمحله؛ سید پدرام هاشمی بیگزادمحله؛ اصغر تابعی


-11. بررسی تأثیر شکل و اندازه نرمه خمیر کاغذ مکانیکی بر ویژگیهای کاغذ

دوره 26، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 605-621

10.22092/ijwpr.2018.117240

امیر محسن ناظری؛ محمد طلایی پور؛ سعید مهدوی


-10. تأثیر تیمار با بخار آب روی ویژگی‌های شیمیایی خرده‌های چوب صنوبر

دوره 26، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 682-698

10.22092/ijwpr.2011.117245

حمید هاتف نیا؛ علی اکبر عنایتی؛ کاظم دوست حسینی؛ محمد آزادفلاح


-9. ترکیب شیمیایی پسماندهای جامد صنایع کاغذسازی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 281-290

10.22092/ijwpr.2011.117186

یحیی همزه؛ بابک میرزایی؛ کاظم دوست حسینی؛ علیرضا عشوری؛ کامبیز راشدی؛ عالیه الفت


-7. بررسی تاثیر رطوبت ودرجه حرارت کاغذهای متشکله برکیفیت مقوای کنگره‌ای

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 309-320

10.22092/ijwpr.2010.117317

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ امیر محسن ناظری؛ علی عشریه


-4. مقایسه ابعاد الیاف، جرم مخصوص و ترکیبهای شیمیایی پسماند دو رقم کلزا

دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 36-44

10.22092/ijwpr.2009.117354

سعید مهدوی؛ مسعود رضا حبیبی؛ عباس فخریان روغنی؛ کامیار صالحی


-3. مطالعه ساختار شیمیایی لیگنین های چوب آسیاب شده (MWL) و آنزیمی (CEL) تهیه شده از چوب صنوبر

دوره 23، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 102-122

10.22092/ijwpr.2008.117409

سید احمد میرشکرایی؛ علی عبدالخانی؛ علینقی کریمی


-1. بررسی مقایسه ای ویژگیهای آناتومی، فیزیکی و شیمیایی چوب کنار در دو منطقه استان بوشهر

دوره 18، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 155-184

10.22092/ijwpr.2003.117543

حسین فامیلیان؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ محمد حسن عصاره؛ کی موسی صادقی؛ کامیار صالحی


0. بررسی مقایسه ای ویژگیهای آناتومی، فیزیکی و شیمیایی چوب کنار دون ریز در دو منطقه از استان بوشهر

دوره 18، شماره 1، تابستان 1382، صفحه 109-133

10.22092/ijwpr.2003.117541

حسین فامیلیان؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ محمد حسن عصاره؛ سعید مهدوی؛ سید موسی صادقی؛ کامیار صالحی