شماره جاری: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 68، پاییز 1398، صفحه 312-466 
3. بررسی اثر نانو فیبر سلولز و نانو رس بر خواص چند سازه‌های زیست تخریب‌ پذیر حاصل از پلیمرهای بازیافتی و خاک‌اره صنعتی

صفحه 337-348

سالومه اسماعیل زاده ساعیه؛ حبیب الله خادمی اسلام؛ اسماعیل قاسمی؛ بهزاد بازیار


8. بررسی اثر نانو ژل ولاستونیت بر خواص فیزیکی، مکانیکی و مورفولوژیکی چندسازه باگاس – سیمان

صفحه 400-412

علی حسن پور تیچی؛ فرداد گلبابائی؛ هادی قاسمی؛ مجتبی رضانژاد


10. اثر دمای آزمون بر رفتار خزشی چوب‌ اصلاح گرمایی شده افرا پلت

صفحه 426-437

فائزه فرهادی؛ سید مجید ذبیح‌زاده؛ فروغ دستوریان