شماره جاری: دوره 34، شماره 3 - شماره پیاپی 68، پاییز 1398، صفحه 312-466 
10. اثر دمای آزمون بر رفتار خزشی چوب‌ اصلاح گرمایی شده افرا پلت

صفحه 424-433

فائزه فرهادی؛ سید مجید ذبیح‌زاده؛ فروغ دستوریان