بررسی اثر نوع مغزی و پوسته بر مقاومت‏های مکانیکی پانل ساندویچی سبک‏وزن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه صنایع چوب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه صنایع چوب، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

چکیده

افزایش روزافزون تقاضای استفاده از مواد اولیه مقاوم و سبک‏وزن در ساخت مبلمان منزل و اداری، ضرورت بررسی و بهینه‏سازی خواص آنها را آشکار می‏سازد. در این پژوهش اثر نوع پوسته و مغزی بر مقاومت‏های مکانیکی پانل ساندویچی سبک‏وزن مورد بررسی قرار گرفت. پوسته‏ها از جنس MDF و با ضخامت 3، 6 و 8 میلی­متر، تخته خرده‏چوب با ضخامت 8 میلی­متر، تخته 3 لایه با ضخامت 80/3 و تخته 5 لایه با ضخامت 28/7 میلی­متر انتخاب شد. نوع مغزی از جنس فوم پلی‏اورتان و لانه‏زنبوری از جنس کاغذ کرافت با پهنای 3 سانتی­متر بود. در ادامه مقاومت‌خمشی، مدول‌الاستیسیته، مقاومت به ضربه و مقاومت به فشار پانل‏های ساندویچی سبک‏وزن ساخته شده بر اساس استانداردهای ASTM C365-94 ، ASTM C 393 و DIN 52189: 1992 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقاومت‏های مکانیکی پانل سبک‏وزن ساخته شده از مغزی فوم پلی‏اورتان، به دلیل تراکم بیشتر و سطح اتصال مناسب با پوسته، نسبت به پانل سبک‏وزن ساخته شده از مغزی لانه‏زنبوری کاغذ کرافت بیشتر بود. در نمونه‏های ساخته شده از پوسته MDF، با افزایش ضخامت پوسته، مقاومت‏های پانل ساندویچی افزایش یافت. بنابراین بهترین نتایج برای پانل ساندویچی سبک‏وزن ساخته شده از پوسته تخته لایه و مغزی فوم پلی‏اورتان بدست آمد.

کلیدواژه‌ها