تأثیر نسبت چسب اوره‌فرمالدهید به ملامین‌فرمالدهید بر ویژگی‌های تخته خرده چوب سَبُک‌سازی شده با پلی‌استایرن منبسط‌شده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل

2 استادیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه زابل

چکیده

در این مطالعه اثرات استفاده از دو نوع چسب اوره‌فرمالدهید و ملامین اوره‌فرمالدهید با دو نسبت متفاوت ملامین نسبت به اوره، در ساخت تخته خرده چوب سبک­سازی شده با استفاده از پلی­استایرن منبسط‌شده بررسی شد. نمونه­های آزمایشگاهی با استفاده از دو نوع مختلف چسب اوره‌فرمالدهید و ملامین اوره‌فرمالدهید با دو نسبت 40 به 60 و 20 به 80 ملامین نسبت به اوره و سه سطح مقدار پلی­استایرن، با 30 درصد وزن کمتر نسبت به تخته­های مرسوم و ضخامت 25 میلی­متر تولید گردید. میانگین مقاومت­های به‌دست‌آمده از اندازه­گیری خواص مکانیکی و فیزیکی تخته­ها، مطلوب­ترین شرایط بکارگیری پلیمر و چسب را مشخص نمود. با توجه به نتایج، پلی‌استایرن منبسط‌شده با چسب­های آمینوپلاستیک سازگاری کامل داشته و جایگزین کردن آن با مقدار مشخص شده از خرده­چوب لایه­ میانی تخته موجب برآورده شدن هدف اصلی طرح، یعنی کاهش وزن تخته­خرده­چوب شده است. استفاده از چسب­های فنولیک به دلیل عدم بر­هم­کنش پلی­استایرن منبسط‌شده با این نوع چسب در ساخت این فراورده امکان‌پذیر نیست. برآورد مقاومت نمونه­ها، نتایج قابل­قبولی با توجه به کاربردی که برای فراورده پیش‌بینی‌شده است، ارائه نمود. افزودن ملامین‌فرمالدهید به اوره‌فرمالدهید در ترکیب چسب بر چسبندگی داخلی تخته اثر مثبت داشته و تخته ساخته شده با کمترین مقدار پلی­استایرن منبسط‌شده بهترین مقاومت چسبندگی داخلی را از خود نشان داده است. اندازه­گیری میزان واکشیدگی­ضخامت و جذب آب نمونه­ها نشان داد که پلیمر آب‌گریز بکار رفته همراه با بیشترین نسبت ملامین‌فرمالدهید به اوره‌فرمالدهید نتایج مطلوبی نسبت به تخته­های معمولی نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 

-Allen, HG. 1969. Analysis and design of structural sandwich panels. Pergamon, Oxford.

-Colak, S., G. Colakoglu., I. Aydin., H. Kalayycioglu. 2007. Effects of steaming process on some properties of Eucalyptus particleboard bonded with UF and MUF adhesives. Building and environment, 42: 304-309...

-Doost Hoseini, K. 2005. Production and Application Technology of wooden pressed plates. Tehran University Press. Vol. 2. (In Persian)

-Eslah, f., Enayati, A., Faezipour, M. and Tajvidi, M. 2011. Investigation the Effect of Increasing Board Density and Amount of UF Resin on Particleboard Properties. Journal of Wood and Paper. 2:1-10.

-Faezipour, M., Fathy, L., and Bahmani, M. 2010. Effect of UF and MUF resins on the practical properties of particleboard produced from rice straw and aspen particles. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research Vol. 25 No. (2)

-Jahan Latibari, A. 2005. Science and technology of adhesion for lignocellulosic substances. Islamic Azad University Karaj Press.Pp:348

-Hiziroglu, S., Jarusombuti, S., Fuengrivat, V., Bauchongkol, P., Soontonbura, W. and Darapak, T .2005. Properties of bamboo- rice straw- eucalyptus composite panels. Forest Prod. J. 55(12): 221-225.

-Issam, A. M., Poh B. T., Abdul Khalil H. P. S. and Lee W. C. 2009. Adhesion Properties of Adhesive Prepared from waste Polystyrene. J Polym Environ. 17:165–169

-Kargarfard, A., Nourbakhsh A, and Golbabaei F. 2006. Investigation on utilization of cotton stalk in particleboard production. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research Vol. 21 No.(2)

-Mirshokraei, s. 1994. Chemistry and technology of wood (translation). Payam Noor University of Tehran. Pages 350

-Omidvar, A. 2009. Wood – polymer composite. Gorgan university of Agricultural Scinces and Natural Resources. 127 P.

-Pizzi,A,1998. Low addition of melamine salts for improved UF adhesives water resistance, Holzforeschung, Springer-Verlag. P:86.

-Ulrich H. 1993. Introduction to Industrial Polymers, 2ed, New York: Hanser, PP: 61-62

-Vinson, J. 1999. The behavior of sandwich structures of isotropic and composite materials. Technomic publishing co. In.lancoster, pa.

-Wu, O and Suchland, O. 1997. Effect of moisture on the flexural properties of commercial oriented strand panels. Wood and FiberScience 29: 47–57

-Zanetti, M., and A.Pizzi. 2003. Low addition of melamine salts for improved melamine-ureaformaldehyde adhesive water resistance. Journal ofapplied polymer science, 88: 287-292.