نویسنده = بشارتی، شاهین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سطح رطوبت و سرعت برشی بر خواص برشی چهار رقم چوب درخت بادام

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 388-397

10.22092/ijwpr.2016.106596

حمیدرضا کوهکن؛ علی ملکی؛ شاهین بشارتی