نویسنده = شایگانی اکمل، امیر عباس
تعداد مقالات: 2
2. تاثیر سیانواتیلاسیون خمیرکاغذ و نانوالیاف سلولزی بر خواص فیزیکی کاغذهای عایق ترانسفورماتور

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-13

10.22092/ijwpr.2015.105604

محمد آزادفلاح؛ حمید خدابنده لو؛ امیر عباس شایگانی اکمل