نویسنده = صالحپور، شوبو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیرزمان ذخیره‌سازی بر خواص رنگ و ترکیبات شیمیایی تخته خرده حاصل از باگاس

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 58-66

10.22092/ijwpr.2015.105610

مهدی جنوبی؛ شوبو صالحپور؛ زهره ارازنیا؛ یحیی همزه