نویسنده = کتابی، اخسان
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سفتی ساختار خرپاهای چوبی به روش عناصر محدود

دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-82

10.22092/ijwpr.2017.107116

اخسان کتابی؛ امیر لشگری