نویسنده = احمدزاده، مسعود
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه زیست تخریب پذیری و اثرات زیست محیطی نانو چندسازهای سلولزی تحت شرایط کمپوست کنترل شده

دوره 33، شماره 1، بهار 1397، صفحه 122-132

10.22092/ijwpr.2018.115394.1437

شوبو صالحچور؛ مهدی جنوبی؛ مسعود احمدزاده؛ فاطمه رفیعیان


2. اثر اصلاحی سویه‌های مختلف باکتری Bacillus subtilis بر نفوذپذیری گونه کاج تدا (Pinus taeda) در دو محیط کشت مختلف

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 309-322

10.22092/ijwpr.2016.105931

اسماعیل زاهدی تجریشی؛ رضا اولادی؛ اصغر طارمیان؛ مسعود احمدزاده؛ حجت سعادتی