نویسنده = زینلی، فرهاد
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر استفاده از فرایند لیگنین زدایی با اکسیژن برروی ویژگی های خمیرکاغذ کرافت پوست کنف

دوره 33، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 369-380

10.22092/ijwpr.2018.120935.1464

فرهاد زینلی؛ علی کاظمی تبریزی؛ یاشار عین‌اللهی؛ فراز اسدی ملک جهان


2. بررسی تاثیر استفاده از فرایند لیگنین‌زدایی با اکسیژن برروی ویژگی‌های خمیرکاغذ سودای باگاس

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 261-279

10.22092/ijwpr.2016.105774

فرهاد زینلی؛ احمدرضا سرائیان؛ محمدهادی آریائی منفرد؛ علی کاظمی تبریزی


3. بررسی ویژگی‌های مورفولوژیکی و شیمیایی ساقه گیاه توتون

دوره 26، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 339-351

10.22092/ijwpr.2011.117192

جلال شاخص؛ احمد رضا سرائیان؛ فرهاد زینلی