نویسنده = مدهوشی، محراب
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی پوسیدگی در چوب صنوبر و راش با استفاده از روش غیرمخرب اشعه ایکس

دوره 33، شماره 1، بهار 1397، صفحه 112-121

10.22092/ijwpr.2018.114642.1431

محراب مدهوشی؛ وجیهه موجریان گلوگاهی؛ محمد رضا ماستری فراهانی


3. بررسی خواص فیزیکی و مقاومت به پوسیدگی چندسازه نانورس- پلی‌اتیلن- نرمه تخته فیبر دانسیته متوسط

دوره 29، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 287-298

10.22092/ijwpr.2014.5691

امینه بهزادی شهربابک؛ محراب مدهوشی؛ محمدرضا ماستری فراهانی


4. شرایط مختلف ماشی نکاری چوب پالونیا با CNC: تاثیر بر عوامل زبری گروه آبوت

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 301-312

10.22092/ijwpr.2013.2935

محمد آقاخانی؛ ابوالقاسم خزائیان؛ محراب مدهوشی