نویسنده = فخریان، عباس
تعداد مقالات: 5
1. تعیین میزان انتشار فرمالدهید از فراوردههای مرکب چوبی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 195-204

10.22092/ijwpr.2013.2775

محمد مهدی برآزنده؛ حسین حسینخانی؛ سعید اسحاقی؛ عباس فخریان


2. مؤلفه‌های کاغذسازی پنج رقم متداول نیشکر در ایران

دوره 27، شماره 1، بهار 1391، صفحه 114-128

10.22092/ijwpr.2012.117095

کامیار صالحی؛ فرداد گلبابائی؛ سعید مهدوی؛ عباس فخریان


3. بررسی امکان جایگزینی چوب گونه های بومی ایران در ساختمان برجهای خنک کننده

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 170-186

10.22092/ijwpr.2010.117281

فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی؛ امیر نوربخش؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ عباس فخریان


4. بررسی لیگنین زدایی و کاغذسازی چوب صنوبر کوستانزو ( Populus costanzo) به روش کرافت

دوره 25، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 157-169

10.22092/ijwpr.2010.117280

عباس فخریان؛ حسین حسینخانی؛ فرداد گلبابائی؛ محمد مهدی برازنده


5. خصوصیات خمیر کاغذ کرافت سکویا سمپرویرنس(Sequoia sempervirens)

دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 83-97

10.22092/ijwpr.2011.117115

عباس فخریان؛ فرداد گلبابائی؛ محمد مهدی برازنده