نویسنده = صفدری، وحید رضا
تعداد مقالات: 4
1. اثر مواد استخراجی بر تثبیت و آبشویی ماده حفاظتی سلکور (ACC) در چوب گونه راش (Fagus orientalis Lipsky)

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 62-71

10.22092/ijwpr.2013.3083

وحیدرضا صفدری؛ میلاد نصیری؛ حمید جودی؛ سید خلیل حسینی هاشمی


2. اثر نانوذرات رس برخواص مکانیکی چندسازه کاه گندم/ پلی اتیلن سنگین

دوره 27، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 595-605

10.22092/ijwpr.2022.109618

وحید رضا صفدری؛ نیما اسکینی؛ آژنگ تاج دینی؛ ولیما بایرام زاده


3. اثر فرسایش خاک بر روی ویژگی‌های آناتومیکی چوب و پوست ریشه درخت ارس (Juniperus excelsa)

دوره 27، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 529-583

10.22092/ijwpr.2012.2785

وحید رضا صفدری؛ نیما اسکینی؛ آژنگ تاج دینی؛ ویلما بایرام زاده


4. اثرهای آلودگی هوا بر روی ویژگی‌های آناتومیکی مقطع عرضی چوب گونه کاج تهران (Pinus eldarica)

دوره 27، شماره 1، بهار 1391، صفحه 129-142

10.22092/ijwpr.2012.117096

وحید رضا صفدری؛ بهزاد شعبانی؛ سید خلیل حسینی هاشمی؛ مهران روح نیا؛ ویلما بایرام زاده