نویسنده = حقیقی پُشتیری، آذر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر کندسوزکنندگی نانوولاستونیت در چوب نرّاد (Abies alba)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 252-265

10.22092/ijwpr.2013.2791

آذر حقیقی پُشتیری؛ حمیدرضا تقی یاری؛ علی نقی کریمی