نویسنده = طبرسا، تقی
تعداد مقالات: 4
1. تولید تخته خرد هچوب با استفاده از چسب اوره فرمالدهید اصلاح شده با تانن فرمالدهید

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 266-276

10.22092/ijwpr.2013.2792

سیما ُُُُسپهوند؛ سعید ضیایی خسرو شاهی؛ تقی طبرسا


2. اثر تیمار حرارتی خرده های مغز ساقه کنف بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده از آن

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 313-328

10.22092/ijwpr.2013.2936

علی پسرکلو؛ محمد رضا دهقانی فیروزآبادی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ تقی طبرسا


4. ساخت تخته خرده‌چوب با استفاده از چسب فنول بر پایه تانن

دوره 27، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 655-663

10.22092/ijwpr.2012.109624

سیما ُُُُسپهوند؛ میثم زاهدی؛ سمانه وبلکی؛ تقی طبرسا