نویسنده = پسرکلو، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر افزایش خرده‌چوب پالونیا و زمان پرس بر کیفیت سطح تخته‌خرده‌چوب

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 672-684

10.22092/ijwpr.2014.4444

محمدرضا پسرکلو؛ ابوالقاسم خزائیان؛ lمحمد رضا ماستری فراهانی