نویسنده = آقاخانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. شرایط مختلف ماشی نکاری چوب پالونیا با CNC: تاثیر بر عوامل زبری گروه آبوت

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 301-312

10.22092/ijwpr.2013.2935

محمد آقاخانی؛ ابوالقاسم خزائیان؛ محراب مدهوشی