نویسنده = خزائیان، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر افزایش خرده‌چوب پالونیا و زمان پرس بر کیفیت سطح تخته‌خرده‌چوب

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 672-684

10.22092/ijwpr.2014.4444

محمدرضا پسرکلو؛ ابوالقاسم خزائیان؛ lمحمد رضا ماستری فراهانی


2. شرایط مختلف ماشی نکاری چوب پالونیا با CNC: تاثیر بر عوامل زبری گروه آبوت

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 301-312

10.22092/ijwpr.2013.2935

محمد آقاخانی؛ ابوالقاسم خزائیان؛ محراب مدهوشی