نویسنده = پسرکلو، علی
تعداد مقالات: 1
1. اثر تیمار حرارتی خرده های مغز ساقه کنف بر ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده از آن

دوره 28، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 313-328

10.22092/ijwpr.2013.2936

علی پسرکلو؛ محمد رضا دهقانی فیروزآبادی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ تقی طبرسا