نویسنده = برزعلی، سمیرا
تعداد مقالات: 1
1. تقویت رزین اوره فرمالدهید با استفاده از پیله ابریشم

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 500-509

10.22092/ijwpr.2016.106285

سمیرا برزعلی؛ لعیا جمالی راد؛ فرشید فرجی؛ سحاب حجازی