نویسنده = فرخ پیام، سعید رضا
تعداد مقالات: 2
2. پیش بینی هوشمندانه خصوصیات تخته خرده چوب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

دوره 29، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 242-253

10.22092/ijwpr.2014.5687

زهرا جهانی لمر؛ سعید رضا فرخ پیام؛ محمد شمسیان