نویسنده = آریائی منفرد، محمد هادی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه برخی ویژگی‌های ظاهری، آناتومیکی و فیزیکی چوب دیودالAmmodendron Persicum منطقه زیرکوه قائن

دوره 27، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 664-676

10.22092/ijwpr.2012.109625

محمد هادی آریائی منفرد؛ حسین توکلی؛ حسین حسینخانی