نویسنده = ایمانی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد نانو نقره در تولید کاغذ اسکناس ضد باکتری

دوره 31، شماره 1، بهار 1395، صفحه 166-179

10.22092/ijwpr.2015.105611

امید یزدانی آقمشهدی؛ قاسم اسد پور اتویی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ رضا ایمانی