نویسنده = ذبیح زاده، مجید
تعداد مقالات: 8
1. اثر اصلاح گرمایی بر ساختار شیمیایی و فیزیکی راش ایرانی (Fagus Orientals) و افرا پلت (Acer Velutinum)

دوره 33، شماره 1، بهار 1397، صفحه 142-154

10.22092/ijwpr.2018.116213.1445

فروغ دستوریان؛ فائزه فرهادی؛ فهیمه حسین زاده؛ سید مجید ذبیح زاده


2. اثر اصلاح گرمایی بر رفتار فیزیکی و مکانیکی فرآورده مرکب آفتابگردان/پلی‌پروپیلن

دوره 32، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 392-401

10.22092/ijwpr.2017.110664.1414

مریم قربانی؛ سید مجید ذبیح زاده؛ فرهاد فولادیان


4. رفتار گسیختگی خزش ماده مرکب الیاف باگاس- پلی‌پروپیلن

دوره 31، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 671-683

10.22092/ijwpr.2016.106764

فروغ دستوریان؛ محمد لایقی؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی تجویدی؛ سید مجید ذبیح زاده


5. بررسی اثر رنگبری بدون کلر قبل و بعد از پالایش بر ویژگی‌های خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 510-521

10.22092/ijwpr.2016.106282

مجتبی گلی؛ مجید ذبیح زاده؛ سعید مهدوی؛ حسن صادقی فر


6. ﺗﺄثیر پیش تیمار شستشوی خرده چوبهای گونه صنوبر دلتوئیدس بر ویژگی های نوری و مقاومتی خمیرکاغذ CMP

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 375-387

10.22092/ijwpr.2021.106305

مریم علیپور؛ قاسم اسدپور اتوئی؛ سید مجید ذبیح زاده؛ زهره قزوینی


7. اثر‌اصلاح گرمایی بر خواص کاربردی مواد مرکب آرد پوست-پلی‌پروپیلن

دوره 31، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 280-293

10.22092/ijwpr.2016.105775

قاسم اسدپور؛ سید مجید ذبیح زاده؛ مریم قربانی؛ محمود داوودی


8. مقایسه ویژگی های کاغذ حاصل از کاه برنج با فرایندهای خمیرکاغذسازی شیمیایی- مکانیکی بر پایه سدیم و پتاسیم

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 534-544

10.22092/ijwpr.2013.3461

زهرا ابراهیمی؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی؛ مجید ذبیح زاده