نویسنده = جهان لتیباری، احمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر سیلیس بر ویژگی‌های مکانیکی چندسازه پلی‌پروپیلن/ پودرچوب‌/ سیلیس

دوره 27، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 595-605

10.22092/ijwpr.2012.109620

روح اله محبی؛ آژنگ تاج دینی؛ احمد جهان لتیباری؛ امیر نوربخش