نویسنده = ثمریها، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر فیبریلاسیون خارجی الیاف بر ویژگی های کاغذ

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 1-10

10.22092/ijwpr.2013.2784

جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ امیر محسن ناظری؛ احمد ثمریها