نویسنده = عندالیبیان، lمحمد امین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پالایش بر بهبود ویژگی‌های کاغذ تست‌لاینر حاصل شده از کاغذ کارتن کنگره¬ای کهنه(OCC)

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 77-88

10.22092/ijwpr.2013.3084

lمحمد امین عندالیبیان؛ سعید مهدوی؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی