نویسنده = جهان لتیباری، احمد
تعداد مقالات: 5
1. بررسی سیستم دوتایی عامل مقاومت تر بر ویژگی¬های کاغذهای بهداشتی از الیاف بکر

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 451-462

10.22092/ijwpr.2013.3413

فرحناز بهزادی؛ سید جوا سپیده دم؛ احمد جهان لتیباری؛ علیرضا خاکی فیروز


2. بررسی استفاده از ضایعات چوبی شهری در تولید تخته خرده‌چوب

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 109-122

10.22092/ijwpr.2013.3103

احمد جهان لتیباری؛ فرداد گلبابائی؛ عباس تمجیدی؛ بابک سبحانی؛ کمیل رئوف کیا


3. تأثیر عوامل فراوری شیمیایی بر کیفیت الیاف خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی از ساقه کلزا

دوره 26، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 371-386

10.22092/ijwpr.2011.117194

رضا حسین پور؛ احمد جهان لتیباری؛ آژنگ تاج دینی؛ سید جواد سپیده دم؛ رامین فرنود


5. بررسی پراکندگی اندازه و ابعاد الیاف ساقه ذرت (Zea mays L.)

دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-14

10.22092/ijwpr.2018.117351

احمد جهان لتیباری؛ فرداد گلبابائی؛ امیر زیادزاده؛ مجید فرضی؛ آراد وزیریان