نویسنده = باغبانی، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تیمار شیمیایی باگاس بر خواص مکانیکی چندسازه حاصل از باگاس تیمار شده و پلی¬اتیلن بازیافتی

دوره 28، شماره 1، بهار 1392، صفحه 169-181

10.22092/ijwpr.2013.3113

حبیب الله خادمی اسلام؛ راضیه باغبانی؛ اسماعیل قاسمی؛ بهزاد بازیار