نویسنده = امیدبخش امیری، الهام
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی واحد تغلیظ لیکور در کارخانه چوب و کاغذ مازندران

دوره 32، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 565-575

10.22092/ijwpr.2017.109327.1387

سهیل پورمحمودی؛ ایمان ترابی وسطی کلائی؛ الهام امیدبخش امیری