نویسنده = رسولی گرمارودی، اسماعیل
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی ویژگی های نرمه الیاف سلولزی خمیر کاغذهای کرافت، شیمیایی-مکانیکی و بازیافتی

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 231-243

10.22092/ijwpr.2018.110974.1422

جعفر عزیزی؛ امید رمضانی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ حمید رضا رودی