نویسنده = تقی پور جاوی، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر نانو ولاستونیت بر مقاومت به آتش و چسبندگی پوشش آکریلیک پایه آب در سطح چوب

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 166-178

10.22092/ijwpr.2018.114552.1429

حسین رنگ آور؛ سعید خجسته خسرو؛ مسعود تقی پور جاوی