نویسنده = شبان پور، صائب
تعداد مقالات: 1
1. تاثیرکاربرد نانوآلومینا بر خواص مکانیکی و سطحی HDF حاصل از الیاف اکسید شده

دوره 33، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 196-204

10.22092/ijwpr.2018.114650.1432

صائب شبان پور؛ نورالدین نظرنژاد؛ مریم قربانی