نویسنده = عبدل زاده، حمیده
تعداد مقالات: 5
1. تاثیر فورفوریلاسیون بر مقاومت برشی خط چسب و توان نگهداری پیچ در دوگونه راش و نراد

دوره 31، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 435-445

10.22092/ijwpr.2016.106276

آیسونا طلایی؛ محمد صالح زارع؛ حمیده عبدل زاده


3. رفتار شکست چوب پلیمر راش- فوران تحت مد I

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 609-622

10.22092/ijwpr.2014.8456

حمیده عبدل زاده؛ قنبر ابراهیمی؛ محمد لایقی؛ مهدی قاسمیه؛ سید احمد میرشکرایی


4. بررسی تاثیر استیلاسیون و آنتی اکسیدان بر روی هوازدگی چوب پلاستیک توسط طیف‌بینی FTIR و رنگ‌سنجی

دوره 25، شماره 1، بهار 1389، صفحه 70-79

10.22092/ijwpr.2010.117268

پیوند دارابی؛ حمیده عبدل زاده؛ عل نقی کریمی؛ سید احمد میرشکرایی؛ کاظم دوست حسینی