نویسنده = ابراهیمی، قنبر
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ظرفیت نیروی انفصال اتصال با منگنه در قاب مبلمان راحتی از LVL

دوره 32، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 171-180

10.22092/ijwpr.2017.109762

مصیب دالوند؛ قنبر ابراهیمی؛ کامبیز پورطهماسی


2. رفتار گسیختگی خزش ماده مرکب الیاف باگاس- پلی‌پروپیلن

دوره 31، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 671-683

10.22092/ijwpr.2016.106764

فروغ دستوریان؛ محمد لایقی؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی تجویدی؛ سید مجید ذبیح زاده


3. رفتار شکست چوب پلیمر راش- فوران تحت مد I

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 609-622

10.22092/ijwpr.2014.8456

حمیده عبدل زاده؛ قنبر ابراهیمی؛ محمد لایقی؛ مهدی قاسمیه؛ سید احمد میرشکرایی