نویسنده = خاکی فیروز، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سیستم دوتایی عامل مقاومت تر بر ویژگی¬های کاغذهای بهداشتی از الیاف بکر

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 451-462

10.22092/ijwpr.2013.3413

فرحناز بهزادی؛ سید جوا سپیده دم؛ احمد جهان لتیباری؛ علیرضا خاکی فیروز


2. بررسی ویژگی‌های مقاومتی خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی از ساقه کلزا

دوره 26، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 429-436

10.22092/ijwpr.2011.117198

احمد ثمریها؛ جعفر ابراهیم پور کاسمانی؛ علیرضا خاکی فیروز