نویسنده = جهان لتیباری، احمد
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر مقدار رطوبت و زمان انبارداری باگاس بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب

دوره 32، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 541-552

10.22092/ijwpr.2017.110679.1416

مسعود رضا حبیبی؛ احمد جهان لتیباری؛ سعید مهدوی


2. بررسی تأثیر کاهش دانسیته تخته خرده‌چوب با استفاده از ضایعات کلزا بر ویژگی‎های تخته خرده‌چوب

دوره 28، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 463-475

10.22092/ijwpr.2013.3414

هانیه قاسمی؛ احمد جهان لتیباری؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر لشگری


3. بررسی ویژگی‎های تخته‌فیبر دانسیته متوسط (MDF) از پسمانده حاصل از عصاره‎گیری ریشه شیرین‌بیان

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 471-482

10.22092/ijwpr.2012.116209

احمد رضا زاهدی طبرستانی؛ احمد جهان لتیباری؛ مسعود رضا حبیبی


4. بررسی ویژگی‎های چندسازه الیاف کارتن کنگره‎ای کهنه – پلی‏پروپیلن در اثر افزودن حجیم‌کننده

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 445-460

10.22092/ijwpr.2012.116185

ساسان آبانگاه؛ احمد جهان لتیباری؛ سید جواد سپیده دم؛ مهران روح نیا؛ محمد علی حسین


5. تأثیر نانورس بر عملکرد چندسازه پلی‌پروپیلن/ الیاف occ/ نانورس

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 373-385

10.22092/ijwpr.2012.115762

سینا مدیر رحمتی؛ احمد جهان لتیباری؛ امیر نوربخش؛ مهران روح نیا؛ منصور مینایی