نویسنده = گرگیج، رحمت اله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی ویژگی های آناتومی، شیمیایی و فیزیکی چوب درخت مسواک (.Salvadora persica L) در منطقه زابل

دوره 29، شماره 1، بهار 1393، صفحه 132-141

10.22092/ijwpr.2014.4913

اصغر طارمیان؛ رحمت اله گرگیج؛ سعیده نصیریانی؛ رضا اولادی