نویسنده = فخریان روغنی، عباس
تعداد مقالات: 21
1. تعیین معادله سرعت واکنش لیگنین زدایی صنوبردلتوییدس

دوره 32، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-32

10.22092/ijwpr.2017.107119

محمد مهدی برازنده؛ سعید مهدوی؛ عباس فخریان


3. تعیین معادلات سرعت واکنش لیگنین‌زدایی باگاس در فرایند سودا

دوره 26، شماره 1، بهار 1389، صفحه 72-82

10.22092/ijwpr.2011.117111

محمد مهدی برازنده؛ عباس فخریان روغنی


4. خصوصیات خمیر کاغذ چوب درخت صنوبر تریپلو

دوره 24، شماره 2، پاییز 1388، صفحه 183-193

10.22092/ijwpr.2009.117367

عباس فخریان روغنی؛ فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی؛ کامیار صالحی؛ سعید مهدوی؛ صبرینه محسنی توکلی


5. مقایسه ابعاد الیاف، جرم مخصوص و ترکیبهای شیمیایی پسماند دو رقم کلزا

دوره 24، شماره 1، بهار 1388، صفحه 36-44

10.22092/ijwpr.2009.117354

سعید مهدوی؛ مسعود رضا حبیبی؛ عباس فخریان روغنی؛ کامیار صالحی


6. تغییرات خواص مکانیکی چوب بلوط Quercus castaneafolia C.A. Mey در جنگلهای شفارود گیلان

دوره 22، شماره 1، بهار 1386، صفحه 41-50

10.22092/ijwpr.2007.117420

فرداد گلبابائی؛ قنبر ابراهیمی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ عباس فخریان روغنی


7. الگوی برش چوب صنوبر Populus nigra

دوره 20، شماره 1، بهار 1384، صفحه 23-46

10.22092/ijwpr.2005.117574

حسین حسینخانی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ عباس فخریان روغنی؛ مسعود رضا حبیبی


8. خصوصیات خمیر کاغذ CMP و APMP چوب توسکای قشلاقی

دوره 20، شماره 1، بهار 1384، صفحه 65-94

10.22092/ijwpr.2005.117576

عباس فخریان روغنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی


9. تغییرات ویژگیهای مهندسی چوب گونه راش در جنگل های سنگده (مازندران)

دوره 19، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 175-192

10.22092/ijwpr.2004.117567

فرداد گلبابائی؛ امیر نوربخش؛ عباس فخریان روغنی؛ شاهرخ فلاح دوست


10. تغییرات ویژگیهای مهندسی چوب گونه ممرز (.Carpinus betulus L) در دو منطقه ارتفاعی جنگلهای استان گلستان

دوره 19، شماره 2، پاییز 1383، صفحه 259-287

10.22092/ijwpr.2004.117572

فرداد گلبابائی؛ امیر نوربخش؛ عباس فخریان روغنی؛ شاهرخ فلاح دوست


11. بررسی لیگنین زدایی و کاغذسازی چوب درخت نوئل (پیسه آ آبیس)

دوره 18، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 219-238

10.22092/ijwpr.2003.117546

عباس فخریان روغنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی


12. خصوصیات لیگنین زدایی و کاغذسازی چوب صنوبر دلتوئیدس کلن 51/77 در سه دوره بهره برداری

دوره 7، 16- شماره 293، تابستان 1381، صفحه 1-28

10.22092/ijwpr.2002.117513

عباس فخریان روغنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی؛ حسین حسینخانی


13. تغییرات ویژگیهای مهندسی چوب گونه ممرز (Carpinus betulus l) در سه منطقه ارتفاعی جنگلهای اسالم (گیلان)

دوره 6، 15-شماره 278، پاییز 1380، صفحه 33-60

10.22092/ijwpr.2001.117510

فرداد گلبابائی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ امیر نوربخش؛ حسین حسینخانی؛ عباس فخریان روغنی


14. خصوصیات شیمیایی، فیزیکی و آناتومیکی صنوبر دلتوئیدس کلن 77.51

دوره 6، 15-شماره 278، پاییز 1380، صفحه 1-17

10.22092/ijwpr.2018.117508

عباس فخریان روغنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی


15. مقایسه بیومتری الیاف و میزان ترکیبهای شیمیایی نی Phragmites australis از نظر کاغذسازی

دوره 6، 14-شماره 272، پاییز 1380، صفحه 73-109

10.22092/ijwpr.2018.117507

سعید مهدوی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ عباس فخریان روغنی؛ مسعود رضا حبیبی


16. ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی چوب گونه Eucalyptus intertexta در منطقه سراب بهرام (استان فارس)

دوره 5، 12- شماره 251، زمستان 1379، صفحه 73-139

10.22092/ijwpr.2001.117501

عبدالرحمن حسین زاده؛ حسین فامیلیان؛ کامیار صالحی؛ عباس فخریان روغنی؛ فرداد گلبابائی؛ حبیب الله عرب تبار؛ نیرالسادات صدرایی


17. بررسی ساخت چوبهای لایه ای LB ،LVL و تعیین خواص کاربردی آنها

دوره 5، 12- شماره 251، زمستان 1379، صفحه 1-38

10.22092/ijwpr.2001.117499

احمد جهان لتیباری؛ حبیب الله عرب تبار؛ فرداد گلبابائی؛ ابوالفضل کارگرفرد؛ امیر نوربخش؛ عباس فخریان روغنی


18. بررسی ویژگیهای چوب اکالیپتوس میکروتکا برای کاغذسازی

دوره 5، 13- شماره 255، زمستان 1379، صفحه 43-107

10.22092/ijwpr.2001.117503

عباس فخریان روغنی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ فرداد گلبابائی


19. ویژگیهای فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی چوب گونه های موفق اکالیپتوس در مرحله اول سازگاری گزارش اول: Eucalyptus Camaldulensis در جنوب کشور

دوره 5، 10- شماره 232، تابستان 1379، صفحه 91-147

10.22092/ijwpr.2000.117496

عبدالرحمن حسین زاده؛ عباس فخریان روغنی؛ فرداد گلبابائی؛ نیر السادات صداریی


20. بررسی مقایسه ای ویژگیهای کاغذدهی چوب گونه های ممرز و انجیلی

دوره 5، 9- شماره 225، بهار 1379، صفحه 1-33

10.22092/ijwpr.2000.117492

عبدالرحمن حسین زاده؛ عباس فخریان روغنی؛ امیر نوربخش؛ فرداد گلبابائی


21. بررسی تولید خمیر کاغذ از کاه گندم به روش حلال آلی

دوره 3، 6- شماره 183، پاییز 1377، صفحه 78-160

10.22092/ijwpr.1998.117481

سعید مهدوی؛ عبدالرحمن حسین زاده؛ احمد جهان لتیباری؛ حسین رسالتی؛ عباس فخریان روغنی