نویسنده = کرمانیان، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شرایط خشک‌کردن بر ویژگی‌های شیمیایی خمیر‌کاغذ بازیافتی باگاس

دوره 29، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 190-198

10.22092/ijwpr.2014.5682

محمد عالیشاهی؛ امید رمضانی؛ حسین کرمانیان؛ مهدی رحمانی‌نیا؛ سید عاطفه نصیری؛ سحر جلالوند