نویسنده = کاظمی، محمود
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه روابط بین حلقه‌های رویشی زربین و متغیرهای اقلیمی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 361-371

10.22092/ijwpr.2012.117074

محمود کاظمی؛ حمیده اسدپور؛ شمس الدین بالا پور