نویسنده = حسینی هاشمی، سید خلیل
تعداد مقالات: 7
3. شناسایی ترکیب‌های شیمیایی موجود در عصاره هگزانی چوب درون اقاقیا به روش کروماتوگرافی گازی- طیف‌سنجی جرمی

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 461-470

10.22092/ijwpr.2012.116182

سید خلیل حسینی هاشمی؛ علی باقری؛ وحیدرضا صفدری؛ حسن صادقی فر


4. ویژگی‌های آناتومیکی، مورفولوژیکی و ترکیب‌های شیمیایی ساقه گیاه توتون Nicotiana tabacum L.))

دوره 27، شماره 3، پاییز و زمستان 1391، صفحه 495-509

10.22092/ijwpr.2012.116211

وحیدرضا صفدری؛ سید پیمان هاشمی بیگزادمحله؛ اصغر تابعی؛ سید خلیل حسینی هاشمی


5. اثرهای آلودگی هوا بر روی ویژگی‌های آناتومیکی مقطع عرضی چوب گونه کاج تهران (Pinus eldarica)

دوره 27، شماره 1، بهار 1391، صفحه 129-142

10.22092/ijwpr.2012.117096

وحید رضا صفدری؛ بهزاد شعبانی؛ سید خلیل حسینی هاشمی؛ مهران روح نیا؛ ویلما بایرام زاده


6. بررسی مهمترین ویژگی‌های آناتومی در شناسایی الیاف کاغذ

دوره 26، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 545-563

10.22092/ijwpr.2011.117235

محمد رضا نیک سرشت سیگارودی؛ وحیدرضا صفدری؛ محمد جواد سپیده دم؛ سید خلیل حسینی هاشمی