نویسنده = شاکری، علیرضا
تعداد مقالات: 2
1. تهیه و بررسی خواص میکرو و نانو بلور سلولز ساقه پنبه

دوره 30، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 299-307

10.22092/ijwpr.2015.12920

علیرضا شاکری؛ منیره ایمانی؛ فرشاد میرکی