نویسنده = پیشان، سکینه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر نوع مغزی و پوسته بر مقاومت‏های مکانیکی پانل ساندویچی سبک‏وزن

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 720-731

10.22092/ijwpr.2014.4462

محمد غفرانی؛ سکینه پیشان؛ آیسونا طلایی