نویسنده = حجتی مروست، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. تهیه چندسازه سلولز- نایلون در مرحله مایع با کمک امواج ماکرویو

دوره 28، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 732-741

10.22092/ijwpr.2014.4463

ابراهیم حجتی مروست؛ علی عبدالخانی؛ علینقی کریمی