نویسنده = متینی بهزاد، حامد
تعداد مقالات: 1
1. اثر خیس چوب و باختگی آبی (Ceratocystis spp.) بر سرعت خشک‌شدن و ضرایب انتقال سیال چوب صنوبر (P. nigra)

دوره 29، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 572-580

10.22092/ijwpr.2014.8469

زینب فروزان؛ اصغر طارمیان؛ رضا قمری؛ حامد متینی بهزاد